نتایج دور رفت و برنامه دور برگشت مرحله دوم حذفی
شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 10:25 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلقبا سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/11/13در پارک طالقانی در قالب 16 تیم در دو زمین به رقابت پرداختند که نتایج دور رفت و برنامه دور برگشت از بازی های مرحله دوم حذفی به شرح زیر میباشد:

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی و کارت کنگره 60 اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی و کارت کنگره 60 ضروری میباشد"

ادامه مطلب
نتایج برگشت دور اول حذفی + برنامه دور رفت مرحله دوم حذفی
یکشنبه 8 بهمن 1396 ساعت 14:01 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلقبا سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/11/06در پارک طالقانی در قالب 16 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج دور برگشت و برنامه دور رفت از بازی های مرحله دوم حذفی به شرح زیر میباشد:

"در ضمن بازی های مرحله دوم حذفی به صورت رفت و برگشت برگزار میگردد"

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی و کارت کنگره 60 اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی و کارت کنگره 60 ضروری میباشد"


ادامه مطلب
نتایج دور رفت و برنامه دور برگشت مرحله اول حذفی جام عقاب طلایی
شنبه 30 دی 1396 ساعت 13:30 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق


با سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/10/29در پارک طالقانی در قالب 16 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج دور رفت و برنامه دور برگشت از بازی های مرحله اول حذفی به شرح زیر میباشد:

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی و کارت کنگره 60 اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی و کارت کنگره 60 ضروری میباشد"

ادامه مطلب
نتایج هفته بیست و یکم + برنامه دور رفت از بازی های مرحله اول حذفی
یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 10:30 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلقبا سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/10/22در پارک طالقانی در قالب 18 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج هفته بیستم و یکم و  برنامه دور رفت از بازی های مرحله اول حذفی جدول امتیازات و به شرح زیر میباشد

"در ضمن بازی ها به صورت 3 از 5 برگزار میگردد و در صورت اضافه کردن بازیکن جدید به تیم فرم جدید اسامی تیم را به نگهبان ورزش والیبال تحویل دهید"

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ضروری میباشد"

ادامه مطلب
نتایج هفته بیستم +برنامه هفته بیست و یکم + جدول امتیازات
شنبه 16 دی 1396 ساعت 14:31 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق


با سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/10/15در پارک طالقانی در قالب 24 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج هفته بیستم و برنامه هفته بیستم و یکم و جدول امتیازات به شرح زیر میباشد

در ضمن جلسه توجیهی داوری والیبال برای علاقه مندان و ورزشکاران رشته والیبال راس ساعت 10 در زمین شماره 1 برگزار میگردد

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ضروری میباشد"

ادامه مطلب
نتایج هفته نوزدهم + برنامه هفته بیستم + جدول امتیازات
شنبه 9 دی 1396 ساعت 10:48 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق


با سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/10/08 در پارک طالقانی در قالب 24 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج هفته نوزدهم و برنامه هفته بیستم و جدول امتیازات به شرح زیر میباشد:

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ضروری میباشد"
در ضمن بازی های دور بعدی  مسابقات جام عقاب طلایی بین 16 تیم صعود کننده , طبق جدول اعلام شده خذفی رفت و برگشت برگزار میگردد

ادامه مطلب
نتایج هفته هجدهم + برنامه هفته نوزدهم + جدول امتیازات
شنبه 2 دی 1396 ساعت 12:29 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق


با سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/10/01 در پارک طالقانی در قالب 26 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج هفته هجدهم و برنامه هفته نوزدهم و جدول امتیازات به شرح زیر میباشد:

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ضروری میباشد"

 در ضمن خواهشمند است کلیه بازیکنان و سرپرستان تیمها  و تیم های داوری در ساعت مقرر برای انجام مسابقه در زمین حضور داشته باشند.
ادامه مطلب
نتایج هفته هفدهم + برنامه هفته هجدهم + جدول امتیازات مسابقات
یکشنبه 26 آذر 1396 ساعت 10:03 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلقبا سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/09/24 در پارک طالقانی در قالب 24 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج هفته هفدهم و برنامه هفته هجدهم و جدول امتیازات به شرح زیر میباشد:

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ضروری میباشد"

 در ضمن خواهشمند است کلیه بازیکنان و سرپرستان تیمها  و تیم های داوری در ساعت مقرر برای انجام مسابقه در زمین حضور داشته باشند.
ادامه مطلب
نتایج هفته شانزدهم + برنامه هفته هفده + جدول امتیازات
دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 12:25 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلقبا سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/09/17 در پارک طالقانی در قالب 22 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج هفته شانزدهم و برنامه هفته هفدهم و جدول امتیازات به شرح زیر میباشد:

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ضروری میباشد"

 در ضمن خواهشمند است کلیه بازیکنان و سرپرستان تیمها  و تیم های داوری در ساعت مقرر برای انجام مسابقه در زمین حضور داشته باشند.

ادامه مطلب
نتایج هفته پانزدهم مسابقات + برنامه هفته شانزدهم
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 13:59 | نوشته ‌شده به دست باشگاه والیبال کنگره 60 | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق
با سلام و خسته نباشد خدمت همه ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه مورخ 96/09/10 در پارک طالقانی در قالب 24 تیم در سه زمین به رقابت پرداختند که نتایج هفته پانزدهم و برنامه هفته شانزدهم و جدول امتیازات  و برنامه دور بعدی مسابقات جام عقاب طلایی به شرح زیر میباشد:

"کلیه بازیکنان و سرپرستان توجه داشته باشند که قبل از هنگام برگزاری مسابقه کارت بیمه ورزشی اعضای تیم کنترل و بررسی خواهد شد لذا به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ضروری میباشد"

 در ضمن خواهشمند است کلیه بازیکنان و سرپرستان تیمها  و تیم های داوری در ساعت مقرر برای انجام مسابقه در زمین حضور داشته باشند.
ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic